طرح استقرار نظام آراستگی محیط کار (5s) در گمرک بندر امام خمینی اجرایی شد.بختیار رحمانی پور، سرپرست گمرک بندر امام خمینی (ره) با بیان این مطلب افزود:هدف از استقرار این نظام دستیابی به بالاترین سطح آراستگی، متناسب با شان و جایگاه کارکنان و معرفی این گمرک به عنوان یکی از آراسته ترین گمرکات کشور است.
وی اظهار داشت: استقرار نظام آراستگی محیط کار شامل: سازماندهی، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، استاندارد سازی، انضباط و تکلیف است و موجب افزایش کارائی و بهره وری سازمانی و همچنین بهبود محیط کار و در نهایت ارزش افزایی بالاتر می شود.
سرپرست گمرک بندر امام خمینی (ره) گفت: افزایش سرعت در انجام کار، بالا بردن انگیزه نیرویی انسانی، افزایش ایمنی و کاهش بروز حوادث شغلی، افزایش رضایت خدمت گیرندگان و زمینه سازی برای ایجاد فرهنگ خود انضباطی در کارکنان، از دیگر اهداف مهم نظام ساماندهی و منافع حاصل از آن است.