• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان همزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
مستقیم
No Price Added.
دسته:

رنگ های دیرکت یا مستقیم ، رنگ هایی كه بدون دندانه ها یا مواد تعاونی جذب الیاف و منسوجات می شوند. این رنگ ها اغلب دارای دوام و ثبات لازم نیستند و، معمولاً، بر روی الیاف سلولزی کارگر می افتند، اگر چه بسیاری از آنها در رنگرزی الیاف پروتئینی هم به کار می روند .


توضیحات

رنگ دیرکت یا مستقیم

پشم را در حمام خنثی یا اسیدی ضعیف با این گونه رنگ ها رنگرزی می کنند و اصولاً رنگرزی با این رنگ ها در حمام اسیدی، یكنواختی مطلوبی ایجاد نمی کند. این رنگ ها، به عنوان مواد رنگرزی، رنگ هایی با تمایل ذاتی نامیده می شوند و برای ایجاد فام های یكدست بر روی مخلوط پنبه و پشم می توان از آنها بهره برد. از آنجاکه رنگ های مستقیم قدرت رنگ زایی کمی دارند، لذا هنگام رنگرزی می بایست توجّه داشت كه:

  1. الیاف و نخ ها با تراكم كم به حمام رنگ اضافه شوند؛
  2. تاب نخ ها كم باشد؛
  3. الیاف و نخ ها پیش از رنگرزی بسته شوند؛
  4. الیاف از نوع مرغوب و سالم انتخاب شوند؛
  5. الیاف و نخ ها قبلاً آب خور شوند؛
  6. حرارت به اندازه کافی به حمام رنگ برسد؛
  7. رنگ، مناسب نخ ها انتخاب شود.

 

رنگرزی دیرکت یا مستقیم 

 

مواد رنگرزی مستقیم به وسیله کمیته لغات و تعاریف انجمن رنگرزان ونقاشان به این صورت که آنها مواد رنگرزی آنیونیک هستند و وقتی که در یک حمام آبی حاوی الکترولیت به کاربرده شوند نسبت به الیاف سلولزی تمایل و جاذبه نشان می دهند، تعریف شده است. به خاطر اینکه مواد رنگرزی مستقیم به طور نرمال به وسیله یک فرآیند تک مرحله ای در یک محلول خنثی یا کمی قلیایی که به آن کلریدسدیم یا سولفات سدیم اضافه شده است به کار میروند ، ساده ترین روش رنگرزی الیاف سلولزی را فراهم ساخته اند.با اصلاح ساختمان آنها ومعرفی ساختمانهای جدید مانند کمپلکس مس مواد رنگزای آزو،مواد رنگزای دی اکسازین ومواد رنگزا بر بنیان غتالوسیانین ثبات نوری آنها افزایش یافته است.افزایش ثبات در برابر عملیات تری به عواملی چون افزایش تمایل وجاذبه ماده رنگرزی نسبت به لیف و کاهش حرکت آن در داخل الیاف با افزایش اندازه مولکولی وابسته است، اما افزایش اندازه مولکولی ماده رنگرزی بر روی خواص رنگرزی تاثیر منفی می گذارد.به همین جهت این روش از اهمیت چندانی برخوردار نیست.معمولا برای افزایش ثبات دربرابر عملیات تری ،اندازه مولکولی ماده رنگرزی را بعد از عملیات رنگرزی بر روی الیاف به وسیله عملیات بعدی مناسب افزایش می دهند.

 

 

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده انواع رنگ های نساجی است