• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان حمزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
دیسپرس
No Price Added.

رنگ دیسپرس ، این طبقه از مواد رنگرزی تحت نامهای متفاوت از قبیل مواد رنگرزی استات،مواد رنگرزی دیسپرس شده استات،مواد رنگرزی دیسپرسیون ومواد رنگرزی دیسپرسول شناخته شده اند.


توضیحات

واردات

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده انواع رنگ های نساجی است