• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان حمزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
colorful-fancy-acrylic-nylon-polyester-loop28523321618
No Price Added.

الیاف نایلون نخستین الیاف مصنوعی است که به شکل انبوه تولید گردیده است  .

 

واردات

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده الیاف نایلون از تولید کنندگان مطرح دنیا می باشد.