• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان همزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
نانیونیک
No Price Added.
دسته:

نانیونیک مناسب برای پخـت و شستشوی پس از رنگرزی است.


توضیحات

 نــانيــونيــك

شــكل ظـاهــری ان مـايـع بـیرنـگ ويسکــوز  است
حـــــلاليــــــــت : در آب بـه هــر نسبتـی قـابـل حــل اســت .
PH : خنثی

مـوارد كار بـرد

صابـون نانيـونيـك جهـت زدودن هـرگـونـه روغـن و چـربـی از روی منسـوجــا ت. منـاسـب بـرای شستشـوی پـس ازرنگــرزی است.

 

 

شرکت الیاف ترمه اسپادانا از تامین کنندگان اصلی نانیونیک در صنعت نساجی است .