• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان حمزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
راکتیو
No Price Added.

مواد رنگرزی راکتیو هم اکنون از اهمیت قابل توجهی برای رنگرزی الیاف سلولزی،به تنهایی ویا در مخلوط با دیگر الیاف برخوردار دارند، آنها همچنین برای رنگرزی الیاف پشمی وابریشمی نیزبه کار می روند.گروه کوچکی از مواد رنگرزی دیسپرس راکتیو به نام پروسینیل (Procinyl)  ساخت ICI قابل استفاده برای رنگرزی نایلونها هستند.


توضیحات

واردات

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده انواع رنگ های نساجی است