• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان همزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22
راکتیو
No Price Added.

رنگ راکتیو ،در جستجو برای یافتن مواد رنگرزی که بتوانند به طریقه شیمیایی با الیاف پیوند کووالانسی برقرار کنند منجربه تولید مواد رنگرزی راکتیو شد.اولین محصول تجارتی این مواد رنگرزی در سال ۱۹۵۶ توسط کارخانه ICI به بازار عرضه شد.


توضیحات

فرایند

در فرآیند رنگ کردن ماده رنگرزی ابتدا توسط لیف جذب گردیده وسپس واکنش جانشینی ویا اضافی بین سیستم راکتیو (فعال) در مولکول ماده رنگرزی ویک گروه مناسب در مولکول الیاف مثل گروههای هیدروکسیل یونیزه شده در الیاف سلولزی انجام می دهد.

مواد رنگرزی راکتیو هم اکنون از اهمیت قابل توجهی برای رنگرزی الیاف سلولزی،به تنهایی ویا در مخلوط با دیگر الیاف برخوردار دارند، آنها همچنین برای رنگرزی الیاف پشمی وابریشمی نیزبه کار می روند.گروه کوچکی از مواد رنگرزی دیسپرس راکتیو به نام پروسینیل (Procinyl)  ساخت ICI قابل استفاده برای رنگرزی نایلونها هستند.

ساختمان کلی مواد رنگرزی راکتیو به صورت D-B-RG می باشد که در آن D کروموژن که معمولا بنیان آزو ، آنتراکینون یا فتالوسیانین است. ثبات در برابر نور و عملیات شیمیایی مانند دیگر طبقات مواد رنگرزی به وسیله پایداری کروموژن تعیین می شود. عموما سیستم راکتیو (RG) به کروموژن (D)به وسیله یک گروه اتصال دهنده (B) متصل می گردد. راکتیویتی و دیگرخواص رنگرزی مواد رنگرزی راکتیو به وسیله گروه اتصال دهنده و بیشتر به وسیله دیگراستخلافات متصل به سیستم راکتیو بستگی دارد. میزان حلالیت آنها در آب عموما به گروههای اسید سولفونیک متصل شده به کروموژن و یا بعضی اوقات به سیستم فعال مربوط می شود.

 

 

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده انواع رنگ های نساجی است