• اصفهان ، خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان همزه - مجتمع هفت آسمان ، واحد 22

نمایش 1–4 از 23 محصول

آلژینات سدیم

آلژینات سدیم یک نوع غلظت دهنده طبیعی است .

 

 

الیاف

شرکت الیاف ترمه اسپادانا تامین کننده انواع متفاوت الیاف شامل الیاف و نوار اکریلیک ، الیاف پنبه ، الیاف نایلون  ، الیاف ویسکوز است.

الیاف اکریلیک

الیاف اکریلیک یک الیاف مصنوعی است که از لحاظ ماهیت به پشم شباهت دارد. مطابق تعریف ISO (سازمان بین المللی استاندارد) و BISFA (دفتر بین المللی استاندارد سازی الیاف مصنوعی) ، الیافی که حداقل 85 درصد اکریلونیتریل را در ساختار شیمیایی خود دارد ، “الیاف اکریلیک” نامیده می شود.

 

 

الیاف پنبه

الیاف پنبه یک الیاف اصلی و نرم و کرکی است که در اطراف بذر گیاهان پنبه ای از جنس Gossypium از خانواده mallow Malvaceae رشد می کند.