آلجینات سدیم یکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین غلظت دهنده های طبیعی است. این غلظت دهنده از نوعی خزه دریایی تهیه و به دو صورت خوراکی و صنعتی عرضه می گردد.

در چاپ، چون عملیات بصورت موضعی انجام میشود ، رعایت مرز طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش غلظت دهنده ایجاد مرز مشخص بین طرح ها و جلوگیری از درهم رفتگی رنگ هاست.

معمولاً آلجینات سدیم را با توجه به ویسکوزیته، خلوص و محصول نهایی، به صورت خمیر 3 الی 6 درصدی تهیه می کنند و از آن خمیر به عنوان غلظت دهنده مادر در چاپ استفاده می کنند. علاوه بر آن در صنعت معدن و صنایع نساجی نیز استفاده می گردد. علاوه بر آن در صنعت معدن و صنایع نساجی نیز استفاده می شود.