چشم انداز

شرکت الیاف ترمه اسپادانا در سطح بین المللی فعاليت می كند و با رعايت قواعد تجارت مدرن و احترام به ذينفعان داخلی، خارجی و رقبا، و با احترام به حفظ محيط زيست تلاش می كند تا با نوآوری، خلاقيت و كارهای تيمی در توليد، واردات و صادرات محصولات متنوع خود و سایر شرکای تجاری، نقش سازنده ای در بهبود سطح کیفی  زندگی جامعه داشته باشد. ما با انعطاف كامل در مقابل تغييرات، اثربخشی خود را در صحنه جهانی به اثبات می رسانیم و با نوآوري مستمر و شيوه های هوشمندانه با اتكاء به شايستگی های منابع انسانی و تمركز بر منافع ذينفعان(مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران بیرونی و سهامداران داخلی) نقش عمده ای در ارتقای نام الیاف ترمه اسپادانا وكسب رهبری بازار داخلی و حضور مؤثر در بازارهای بين المللی ايفا می نمائيم.

ماموریت سازمانی

مشتريان در واقع كارفرمايان اصلی ما هستند و ما خود را در مقابل همه كسانی كه از محصولات و خدمات تامین شده توسط الیاف ترمه اسپادانا استفاده می كنند مسئول می دانیم. سطح فناوری و تكنولوژي شرکت هم ترازِ  شركت ها و مؤسسات برتر داخلی بوده و همه ساله خود را با فناوري های جديد به روز خواهد کرد.  ما با اعتقاد به فلسفه برد-برد در هر نوع رابطه از جمله روابط کاری و تجاری، در نظر داریم رابطه‌ای سودمند با شرکای تجاری خود داشته باشیم.ما به قانون طلايی ” هرچه را كه بر خود نمی پسندی بر ديگران نيز مپسند” معتقديم و بر اين باوريم كه با پيچيدگي های فراوانی كه در عرصه كسب و كار جهانی به وجود آمده، سودآوری شركت بدون انديشيدن به سود طرف های مقابل ممكن نيست.