گذشت بیش از 3 دهه از زمانی که در کنار پدر ، نیاکان و نزدیکانم پا به عرصه نساجی گذاشته ام ، باعث نشده است که از مرور گاه و بیگاه آن روزها و آن تجربه بزرگ بازبمانم.الیاف ترمه را بوجود آوردیم تا بستری امن برای رشد کسب و کار و میدانی جدی برای آزمودن و تحقق تواناییهای جوانان باشد. برای ما ، داشتن شرکتی که بتواند گوشه ای از موانع و مشکلات صنعت نساجی کشور را مرتفع نماید ، یک آرمان جدی و در عین حال چالش برانگیز بوده است. الیاف ترمه را بنا نهادیم تا جزئی از تاریخ صنعت نساجی بوده و شاهدی آگاه برای ارتقاء روزافزون این صنعت باشیم. اکنون خرسندیم که توانسته ایم با پشت سر گذاردن آن روز های پر چالش ، رشد و پویایی خود را داشته باشیم و قدم در راهی بگذاریم که در آن سخن از تبدیل جهان به دهکده تجاری مطرح است. شرکت میخواهد و میتواند که در این دوران تازه، محملی برای آفرینش ایده های خلاقانه و الهام بخش باشد.امید است که همواره به نیکی یاد شویم و همواره در پیشگاه خداوند متعال سربلند باشیم.

معرفی شرکت

شرکت الیاف ترمه اسپادانا با نگرش بهبود کسب و کارها در صنعت نساجی و با تکیه بر سوابق و تجربه چندین نسل از بنیانگذاران و سهامداران ، در راستای انجام فعالیت های اقتصادی و تخصصی و تحت شماره 53812 در سال 1393 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان به ثبت رسیده است . برند شرکت با شماره  265743  در مورخ  19 /11/ 95  در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.