معرفی روز ملی صادرات

توسعه تجارت خارجي و به ويژه صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادي كشورها محسوب مي گردد كه مي تواند علاوه بر رشد اقتصادي، موجب افزايش توان رقابت پذيري كشورها درعرصه هاي بين المللي گردد.

از سال 1376  بيست و نهم مهر ماه با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور، به عنوان روز ملي صادرات تعيين گرديد تا بيانگر عزم و اراده ملي در مجموعه دولت و مردم براي توسعه صادرات غير نفتي و درنتيجه توسعه اقتصادي كشور باشد.

انتخاب يك روز از سال به عنوان روز ملي صادرات موجب گسترش تفكر و فرهنگ صادراتي در جامعه مي گردد، لذا سازمان توسعه تجارت ايران همه ساله با هدف توسعه فرهنگ عمومي صادرات كشور و تشويق صادركنندگان و فعالان اقتصادي و بازرگاني كشور نسبت به برگزاري روز ملي صادرات اقدام نموده و با حضور رئيس جمهور محترم از بنگاه هاي صادراتي برتر كشور تقدير به عمل مي آورد

اهداف روز ملی صادرات

 •  تقویت عزم ملی برای صادرات
 •  گسترش فرهنگ عمومی صادرات
 •  ارتقاء شان و منزلت اجتماعی صادرکنندگان
 •  گسترش فرهنگ تولید برای صادرات
 •  معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید و صادرات
 •  حل مشکلات و تنگناها بر سر راه صادرات
 •  گسترش تعامل بنگاه های اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی
 •  تسهیل روند تجارت خارجی کشور
 •  تبیین سیاست های صادراتی
 •  ظرفیت سازی برای توسعه صادرات
 •  گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در عرصه صادرات به منظور ایجاد ظرفیت های جدید صادراتی
 •  پیوند با اقتصاد جهانی با حفظ اقتدار ملی
 •  معرفی توانمندی های صادراتی کشور

پست های مرتبط