این نرم کننده به انواع پارچه ها از جمله الیاف مصنوعی سطح خاصی از نرمی می بخشد.ماکرو سیلیکون ها از امولسیون های با اندازه ذرات 120 نانو متر به نام ماکروامولسیون تشکیل یافته اند . این امولسیون ها قادر به نفوذ به داخل نخ نبوده و تنها بر روی سطح آن قرار می گیرند و زیر دست سطحی بسیار خوبی ایجاد می کنند .در صنایع نساجی مدت زیادی است که از ترکیبات سیلیکونی استفاده می شود و در صنعت نساجی از ترکیبات سیلیکونی عنوان مواد ضد الکتریسته ساکن ، روان کننده های الیاف و نخ در فرایند بافندگی و ترکیبات ضد کف و نرم کننده در مراحل نهایی فرایند تکمیل استفاده می شود .

نرم کن های مذکور تا حد زیادی از چروک پذیری پارچه جلوگیری کرده ، سبب بهبود دوخت پذیری پارچه و افزایش ثبات سایشی آن می گردند. ماکرو سیلیکون ها مانند میکروها اغلب آب گریز بوده و نسبت به آن ها از دوام کمتری برخوردارند.