میکرو امولسیون سیلیکون برای دادن اثری نرم و ابریشمی به الیاف یا پارچه مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم کننده سیلیکون برای انواع پارچه ها مانند پنبه ، الیاف مصنوعی ، پشم و الیاف مخلوط استفاده می شود .میکرو سیلیکون ها از امولسیون های با اندازه ذرات کوچکتر از 80 نانومتر به نام میکروامولسیون تشکیل یافته اند . این امولسیون های ریز قادرند به آسانی به داخل نخ نفوذ کرده و بین الیاف مستقل قرار گیرند و بدین سبب منجر به نرمی داخلی بسیار خوبی در منسوجات می گردند .نرم کن های مذکور اغلب آب گریز بوده و در پارچه های سفید، زرد شدگی ناشی از فنل فرمالدئید ایجاد می نمایند.