صادرات پوشاک بنگلادش در 9ماهه اول سال 2023 افزایش 12.17 درصدی یافت.

طبق داده های موقت منتشر شده توسط دفتر توسعه صادرات(EPB)، میزان صادرات پوشاک آماده با کد تعرفه های فصل 61 و 62  از بنگلادش در 9 ماهه اول سال مالی 2023، به میزان 12.17 درصد افزایش یافت و به رقم 35.252 میلیارد دلار رسید.  در مدت مشابه سال گذشته این میزان صادرات 31.428 میلیارد دلار بود. میزان صادرات لباس های تاری-پودی با سرعت بیشتری نسبت به لباس های بافتنی رشد کرده است.

بر اساس داده های دفتر توسعه صادرات(EPB)، صادرات لباس آماده از بنگلادش 3.37 درصد بیشتر از هدف صادراتی پیش بینی شده 34.102 میلیارد دلاری برای جولای تا مارس 2023 بود.

صادرات پوشاک بافتنی حلقوی (کد تعرفه های فصل 61) با 11.78 درصد افزایش به 19.137 میلیارد دلار در جولای تا مارس 2023 رسید. در مدت مشابه سال 2021، این میزان صادرات 17.119 میلیارد دلار بود.

طبق داده ها، صادرات پوشاک تاری-پودی (کد تعرفه های فصل62) در دوره مورد بررسی با 12.63 درصد افزایش به 16.114 میلیارد دلار رسید، که از جولای تا مارس 2022 این رقم 14.308 میلیارد دلار بود.

صادرات منسوجات خانگی (فصل 63، بدون احتساب 630510) با 25.73 درصد کاهش به 659.94 میلیون دلار در جولای تا مارس 2023 رسید، این رقم در مقایسه با صادرات 1157.86 میلیون دلاری طی مدت مشابه در سال 2022 بود.

در عین حال، پوشاک حلقوی، تاری-پودی، لوازم جانبی پوشاک و صادرات منسوجات خانگی روی هم رفته 86.55 درصد از کل صادرات بنگلادش به ارزش 41.721 میلیارد دلار را در ماه های جولای تا مارس 2023 را به خود اختصاص داده اند.

در سال 2021-2022، بنگلادش به بالاترین رقم خود در صادرات پوشاک آماده دست یافت و به رقم 42.613 میلیارد دلار دست یافت. این رقم نشان دهنده افزایش 35.47 درصدی در مقایسه با صادرات 31.456 میلیارد دلاری در سال مالی 2020-21 است.

علیرغم رکود جهانی، بنگلادش در ماه های اخیر موفق شد به رشد مثبت در صادرات پوشاک دست یابد.

پست های مرتبط