درجه‌بندی الیاف پنبه
نمایشگاه دموتکس دوبی شرکت‌های بزرگ ایرانی با محصولات بسیار خوبشان در این نمایشگاه شرکت کردند که  حضور شرکت ها در این دو سه روز نمایشگاه اثرگذاری بسیار خوبی جهت توسعه صادرات فرش ایران گامهای اساسی بردارند که به هر حال فرش ایران یکی از شناسنامه‌های معتبر ایران است و باید تلاش کنیم روز به روز تقویت شود و مشکلات صادرکنندگان فرش ایرانی حل شود.

 به گفته خانم دکتر  فاطمه هادلوند حضور  آبرومند و قوی فرش کلاسیک و الیاف ترمه  در نمایشگاه دموتکس سرشار از تجریه و پر دستاورد بود و همچنین دیدرا و جلسه رو در رو با مشتریان خارجی این امکان را می دهد که علاوه به نیازسنجی  ،باعث میشود صدای بازار را بشنویم و با فرنگ و سلایق دیگر کشورها آشنا شویم

به امید آنکه  روزی فرش ایرانی که در تمام خانه‌های ایرانی پهن است در تمام خانه‌های غیر ایرانی در سراسر دنیا مشاهده شود.

پست های مرتبط