درباره ما

پیام مدیر عامل

بنام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان

گذشت بیش از دو دهه از زمانی که در کنار پدر ، نیاکان و نزدیکانم پا به عرصه نساجی گذاشته ام ، باعث نشده است که از مرور گاه و بیگاه آن روزها و آن تجربه بزرگ بازبمانم.الیاف ترمه را بوجود آوردیم تا بستری امن برای رشد کسب و کار و میدانی جدی برای آزمودن و تحقق تواناییهای جوانان باشد. برای ما ، داشتن شرکتی که بتواند گوشه ای از موانع و مشکلات صنعت نساجی کشور را مرتفع نماید ، یک آرمان جدی و در عین حال چالش برانگیز بوده است. الیاف ترمه را بنا نهادیم تا جزئی از تاریخ صنعت نساجی بوده و شاهدی آگاه برای ارتقاء روزافزون این صنعت باشیم. اکنون خرسندیم که توانسته ایم با پشت سر گذاردن آن روز های پر چالش ، رشد و پویایی خود را داشته باشیم و قدم در راهی بگذاریم که در آن سخن از تبدیل جهان به دهکده تجاری مطرح است. شرکت میخواهد و میتواند که در این دوران تازه، محملی برای آفرینش های خلاقانه و الهام بخش باشد.امید است که همواره به نیکی یاد شویم و همواره سربلند در پیشگاه خداوند متعال باشیم.

معرفی شرکت

شرکت الیاف ترمه اسپادانا با نگرش تحول در کسب و کار و با تکیه بر سوابق و تجربیات چندین نسل از سهامداران ، در راستای انجام فعالیت های اقتصادی و تخصصی در صنعت نساجی ، براساس شماره ثبت  53812  در سال 1393  در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است . برند شرکت بر اساس شماره  265743  در مورخ  19 /11/ 95  در اداره کل ثبت علائم تجاری به ثبت رسیده است.

چشم انداز

شرکت الیاف ترمه اسپادانا در سطح بین المللی فعاليت می كند و با رعايت قواعد تجارت مدرن و احترام به ذينفعان داخلی، خارجی و رقبا، و با احترام به حفظ محيط زيست تلاش می كند تا با نوآوری، خلاقيت و كارهای تيمی در توليد، واردات و صادرات محصولات متنوع خود و سایر شرکای تجاری، نقش سازنده ای در بهبود سطح کیفی زندگی جامعه داشته باشد. ما با انعطاف كامل در مقابل تغييرات، اثربخشی خود را در صحنه جهانی به اثبات می رسانیم و با نوآوري مستمر و شيوه های هوشمندانه با اتكاء به شايستگی های منابع انسانی و تمركز بر منافع ذينفعان(مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران بیرونی و سهامداران داخلی) نقش عمده ای در ارتقای نام الیاف ترمه وكسب رهبری بازار داخلی و حضور مؤثر در بازارهای بين المللی ايفا می نمائيم.

مأموريت سازمانی

مشتريان در واقع كارفرمايان اصلی ما هستند و ما خود را در مقابل همه كسانی كه از محصولات و خدمات تامین شده توسط الیاف ترمه اسپادانا استفاده می كنند مسئول می دانیم. سطح فناوری و تكنولوژي شرکت هم ترازِ شركت ها و مؤسسات برتر داخلی بوده و همه ساله خود را با فناوري های جديد به روز خواهد کرد. ما با اعتقاد به فلسفه برد-برد در هر نوع رابطه از جمله روابط کاری و تجاری، در نظر داریم رابطه‌ای سودمند با شرکای تجاری خود داشته باشیم.ما به قانون طلايی ” هرچه را كه بر خود نمی پسندی بر ديگران نيز مپسند” معتقديم و بر اين باوريم كه با پيچيدگي های فراوانی كه در عرصه كسب و كار جهانی به وجود آمده، سودآوری شركت بدون انديشيدن به سود طرف های مقابل ممكن نيست.

منشور کاری

حفظ و توسعه سهم بازارهای داخلی و بين المللی با توجه ويژه به ارتقاء جايگاه شرکت ازطريق:بكارگيری ايده های نوآورانه در خلق و بهبود گزينه های ارائه شده (بهبود كيفيت، قيمت، و بسته بندی) به مشتريان، در راستای كسب رضايت آنها به عنوان مهمترين شركای تجاری شركت.

تقويت بخش تحقيق و نوآوری، با اولويت دادن به اهدافی همچون ايجاد فرصت های مناسب در دسترسی سريع به تكنولوژی هاي روز، برقراری ارتباطات استراتژيك با مراكز تحقيقاتی معتبر در داخل و خارج از كشور و تربيت نيروي انسانی کار آمد.

بهره گيری از استراتژی های توسعه بازار و محصول و نفوذ در بازار، به ويژه پیشنهاد محصولات متنوع با هدف متمايز شدن از رقبا و ارتقاء کمی و کیفی محصولات.

مميزی و بهبود فرآيندهای سازمان، و تلاش براي رشد و افزايش فرهنگ سازمانی و سطح دانش كاركنان از طريق آموزش های مستمر.

تقويت بخش بازاريابی در راستای انجام فعاليت هايی همچون تحقيقات بازار، استراتژي توزيع، قيمت گذاری، ارتقاء و بهبود محصولات شركت و ارزيابي رضايت مشتريان.

تمركز و عمق بخشيدن بر كسب و كارهايی كه در آن مزيت رقابتی داريم، افزايش سهم بازارهای داخلی و بين المللی و كشف بازارهای پنهان و یا کمتر توسعه یافته صادراتی.

منشور اخلاقی

01

صداقت، امانت داری، احترام به رقبا، احترام به منافع رقبا در افزایش سهم بازارهای رقابتی، پاسخگویی، مسئوليت پذيری و احترام به كرامت انسانی از عمده ترين اصول در فرهنگ سازمانی ما می باشد.

02

احترام به كليه مقررات داخلی و بين المللی كه با اصول شناخته شده و مسلم اخلاقی و انسانی و با استراتژی ها ی تجاری ما منافاتی نداشته باشد.

03

حساسيت و توجه فراوان در انتخاب و استخدام كاركنان شايسته و برجسته نمودن اصل شايسته سالاری و تساوی فرصت و حق ارتقاء شغلی و موثر ندانستن روابط قومی، فاميلی ، دوستی، مليت، نژاد، زبان، مذهب، اعتقادات و حتی جنسيت .

04

تمركز فراوان بر آموزش ها در تمامی سطوح و توانمند سازی كليه عناصر سازمان جهت ايجاد اصولی حس امنيت شغلی و حركت به سمت بهره ور سازی و اثربخش كردن نيرو ها و بهره مند نمودن آنان از مزايای آن و نشاندن افراد شايسته، وفادار و اثر بخش در پست های سازمانی كه شايستگی احراز آن را به دست آورده اند.

05

ايجاد همدلی كامل بين كليه كاركنان از طريق كاهش ارتباطات غير ضروری و احترام به اصل سلسله مراتب سازمانی.