الیاف اکریلیک

این الیاف به عنوان یکی از مهترین و پرکاربردترین الیاف مصنوعی در جهان به شمار میرود. به دلیل داشتن خواص و ویژگی هایی از جمله وزن مخصوص کم و حجم بالا به عنوان جایگزین مناسبی برای الیاف پشم مورد استفاده قرار میگیرند. الیاف اکریلیک از پلی اکریلونیتریل که یک ماده پترو شیمیایی است تولید میشود. الیاف اکریلیک و مد اکریلیک هر دو از مونومر اکریلونیتریل با فرمول شیمیایی -CH2-CH[CN]-x تشکیل شده اند، با این تفاوت که در الیاف اکریلیک بیش از 85% درصد وزنی الیاف از مونومر اکریلونیتریل تشکیل شده است و الیاف مد اکریلیک کمتر از 85% و بیش از 35% وزنی را مونومر اکریلونیتریل تشکیل داده است.

الیاف اکریلیک در تولید فرش های ماشینی، پتو و البسه ضخیم مانند لباس های زمستانی به کار میرود و از الیاف مداکریلیک برای کاربردهایی که نیاز به دوام حرارتی بالا دارند، مانند لباس ها و تجهیزات محافظ در برابر آتش و شعله استفاده میشود. همچنین به دلیل مقاومت بالای الیاف مد اکریلیک در برابر قوس الکتریکی، روکش غلتک های رنگ، پارچه های صنعتی و برخی از فیلتر ها با استفاده از این الیاف تولید میشود.

الیاف اکریلیک به دو روش خشک ریسی و تر ریسی و در دو نوع نیمه مات (Semi Dull)و  براق (Bright)تولید قابل تولید است. سطح مقطع این الیاف دارای شکل نا منظم است و قابلیت تولید الیاف در نمرات مختلف وجود دارد.

مشخصات کلی الیاف اکریلیک

نمره الیاف(دنیر)

0.9 to 15

درخشندگی

Bright / Semi Dull

بسته بندی

320±10Kg
عدل بندی

طول کات ها

بستگه به مصرف نهایی

 

خواص الیاف اکریلیک:

1-رنگ پذیری مناسب و یکنواخت

2-قوام بالا و استحکام بالا در برابر پارگی

3-مقاومت زیاد در برابر آب رفتگی

4-دارای جلای بالا

5-مقاومت زیاد در برابر نور خورشید

6-خواص آنتی استاتیک

7- زیر دست مطلوب

8-عمر و دوام بالای الیاف

9-حالت ارتجاعی بالای الیاف

10-خواص شست و شوی مطلوب

11-مقاومت زیاد در برابر کپک، بید و برخی از ترکیبات شیمیایی