شرکت الیاف ترمه اسپادانا

شرکت الیاف ترمه اسپادانا با نگرش بهبود کسب و کارها در صنعت نساجی در راستای انجام فعالیت های اقتصادی و تخصصی و تحت شماره 53812 در سال 1393 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان به ثبت رسیده است .

تماس با الیاف ترمه
برخی از محصولات

کلیه حقوق مربوط به الیاف ترمه اسپادانا می باشد