مواد کمکی مقدماتی

1-نفوذ دهنده
2-مواد سفیدگری ویژه
3-سختی گیر
4-پایدار کننده آب اکسیژنه
5-آنزیم ها
6-صابون حلال دار
7-صابون پخت

مواد رنگرزی و چاپ

1-دیسپرس کننده
2-ریتاردر
3-ضدشکست
4-فیکسه کننده
5-صابون پس شور

مواد تکمیلی خاص

1-مواد ضد آب
2-مواد مقوام به حرارت
3-مواد آنتی باکتریال
4-مواد ضد بید
5-وزن دهنده الیاف
6-تمیزکننده ماشین آلات
7-ضدکف
8-واکس دیسپرس کننده

نرم کن

1-نرم کن سیلیکونی
2-نرم کن

مواد کمکی ریسندگی

1-آنتی استاتیک
2-روان کننده های سطحی الیاف
3-عامل چسبندگی بین الیاف

تنظیم PH

1-بافر