مشتریان الیاف ترمه

شرکت سهامی آلومینای ایران
تاریخ فروش:1402/05/01
کالا:پارچه
شرکت مجتمع فولاد میانه
تاریخ فروش:1401/11/30
کالا:پارچه
بانک صنعت و معدن تهران
تاریخ فروش:1401/04/01
کالا:پارچه
شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی
تاریخ فروش:1401/09/02
کالا:بلوز شلوار گرمکن
منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران آذربایجان
تاریخ فروش:1401/10/03
کالا:بلوز شلوار گرمکن
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
تاریخ فروش:1401/09/2
کالا:پارچه
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس
تاریخ فروش:1401/09/05
کالا:پارچه
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
تاریخ فروش:1401/05/21
کالا:بلوز شلوار گرمکن
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خوزستان
تاریخ فروش:1402/03/04
کالا:بلوز شلوار گرمکن
منطقه 4 عملیات انتقال گاز ایران استان خراسان رضوی
تاریخ فروش:1401/04/18
کالا:پارچه
منطقه 1 عملیات انتقال گاز ایران استان خوزستان
تاریخ فروش:1402/06/04
کالا:پارچه
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مازندران
تاریخ فروش:1399/10/05
کالا:بلوز شلوار گرمکن
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
تاریخ فروش:1402/06/04
کالا:لباس کار دو تکه
منطقه 2 عملیاتی انتقال گاز اصفهان
تاریخ فروش:1401/06/05
کالا:بلوز شلوار گرمکن
شرکت پایانه های نفتی ایران
تاریخ فروش:1401/12/21
کالا:پارچه
انستیتو پاستور ایران
تاریخ فروش:1402/04/10
کالا:پارچه
بیمارستان میلاد تهران
تاریخ فروش:1401/12/01
کالا:پارچه
بیمارستان شریعتی تهران
تاریخ فروش:1401/04/24
کالا:پارچه
بیمارستان بنت الهدی بجنورد
تاریخ فروش:1402/04/08
کالا:پارچه
بیمارستان پیامبر اعظم هرمزگان
تاریخ فروش:1402/02/19
کالا:پارچه