نرخ پنبه جهانی

تاریخ میلادی تاریخ شمسی Cotlook A Index نرخ (دلار/کیلوگرم)
19th Oct, 2023 27مهرماه1402 94.95 2.09
26th Sep, 2023 4مهرماه1402 98.35 2.17
22th Sep, 2023 31شهریور1402 96.95 2.14
11th Sep, 2023 20شهریور1402 96.40 2.12
07th Sep, 2023 16شهریور1402 97.40 2.14
31th Aug, 2023 9شهریور1402 97.95 2.15