آخرین خبرها لیست مقالات
آخرین خبرها لیست مقالات

ضرورت آهار زدن به نخ

درجه‌بندی الیاف پنبه ضرورت آهار زنی نخ ها آهارزنی مهم­‌ترین بخش مقدمات بافندگی است، زیرا کیفیت آهارزنی بر راندمان بافندگی تاثیر مستقیم دارد. نخ آهـار زده شـده در پروسه بافندگی کمتر...